بجنورد

در خراسان شمالی، ایران
امروز: شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۶
دسته بندی مکان های شهر بجنورد، در استان خراسان شمالی، ایران

اطلاعات شهر بجنورد

آب و هوای شهر بجنورد

سرعت باد: ۲۲.۵۳ کیلومتر در ساعت، از سمت: شرق

رطوبت: ۲۶ درصد، فشار: ۲۹۶۳۰.۹۱ میلی بار، قدرت دید: ۲۵.۹۱ کیلومتر

ساعت: ۰۶:۵۲

ساعت: ۱۶:۵۲

دما: °۱۰ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۱۵ (سانتیگراد)حداقل دما: °۰ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۳ (سانتیگراد)حداقل دما: °۱ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۹ (سانتیگراد)حداقل دما: °-۳ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۱۱ (سانتیگراد)حداقل دما: °۰ (سانتیگراد)

عضویت رایگان در خبرنامه ما