بجنورد

در خراسان شمالی، ایران
امروز: دوشنبه ۲ مرداد ۱۳۹۶
دسته بندی مکان های شهر بجنورد، در استان خراسان شمالی، ایران

اطلاعات شهر بجنورد

آب و هوای شهر بجنورد

سرعت باد: ۱۱.۲۷ کیلومتر در ساعت، از سمت: جنوب غرب

رطوبت: ۲۵ درصد، فشار: ۲۹۵۹۷.۰۵ میلی بار، قدرت دید: ۲۵.۹۱ کیلومتر

ساعت: ۰۵:۳۹

ساعت: ۱۹:۵۵

دما: °۲۳ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۳۳ (سانتیگراد)حداقل دما: °۲۲ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۳۵ (سانتیگراد)حداقل دما: °۲۰ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۳۶ (سانتیگراد)حداقل دما: °۲۳ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۳۷ (سانتیگراد)حداقل دما: °۲۲ (سانتیگراد)

عضویت رایگان در خبرنامه ما

تبلیغات (برای حمایت از ما برروی تبلیغات کلیک نمائید)